Samband   |
B: En kommentar av Roland
B1:

EN KOMMENTAR AV ROLAND BUCKS HUSTRU

Det er vidunderlig å få leve i disse tider! Selv om vi er omgitt av ondskapens mørke, har vi Guds forsikring om at han har omsorg for oss, ved den store, overnaturlige fornyelsen vi opplever nå.

En åndelig oppvåkning karakteriseres ved mirakuløse helbredelser, mange omvendelser og fornyelse i manges liv.

En del av det spesielle arbeid som Gud er i ferd med å utføre, er en større åpenbaring av seg selv gjennom buskapene som englene har brakt oss.


At vår familie og kirke skulle få ta del i dette uttrykk for hans kjærlighet, er mer enn jeg kan fatte.

Når noen får vite at min kjære mann har møtt engler flere ganger, kommer de alltid med to spørsmål: ”Har du sett en engel?” og ”Hvorfor valgte Gud nettopp din mann?”


Jeg har hittil aldri sett engler, men av og til når jeg har lagt meg, har jeg merket Guds nærhet så sterkt at jeg har vært nødt til å stå opp og gå ned for å prise og tilbe ham. Jeg er tilfreds med å vite at Gud gjør det riktige i alle ting. Det er min mann som er leder og som forkynner for mennesker, derfor har Gud spesielt lagt sin hånd på ham. Hvem er jeg at jeg skulle spørre Gud: ”Hvorfor?” Min mann og jeg står hverandre meget nær i kjærlighet og deltar sammen i tjenesten for Gud. Selv om jeg ikke har sett en engel, er jeg blitt rikt velsignet når min mann deler med meg de sannhetene Gud har vist ham.

B2:
Som svar på det andre spørsmålet: ”Hvorfor valgte Gud ham?” må dere ta i betraktning at mine vurderinger er rent menneskelige. Vi kan ikke utgrunne eller begrense Gud.


For det første: Min mann lar seg ikke så lett rokke. Han har vært prest i Boise, Idaho, i 29 år. Gjennom årene har jeg sett i ham en slik tillit og fortrøstning til Gud, at han har vært lik klippen ved Gibraltar. Han har alltid hatt en fast, klar forkynnelse på tross av mange såkalte ”nykker” i religiøse sirkler. Han har ikke latt seg ”kaste hit og dit og drevet med vinden fra enhver lære”, men omhyggelig studert og undersøkt tvilsomme oppfatninger.


Han har alltid studert Guds ord grundig, og i sin prestetjeneste har han vært en brobygger for den ikke-troende som ville inn i Guds rike, og ikke hindret dem.


Møtet med englene er ikke det første han har opplevd som Guds tale til seg på en spesiell måte. Mang en morgenstund har han gått til sengs etter at Gud i nattetimene hadde talt til ham om sannheter i sitt ord og gitt ham skriftsteder som forklarte det spesielle budskapet han ønsket å gi ham.


Hans trofasthet og stabilitet har skapt en urokkelig tillit til Gud i meg og våre fire barn. Han har lidd av hjertesvikt og har hatt tre hjerteanfall, men i alt dette har hele vår familie vært fylt av Guds fred. Gud har gitt oss en vidunderlig arv.


Selv om min mann har meditert mye over Ordet, er han på ingen måte en mystiker. Han er meget menneskelig, og han er en person som jeg har lært å elske og stole på.


Gud kan gjøre det han selv ønsker. Besøkte han ikke mange personer både i Det gamle testamente og i Det nye testamente? Han er i stand til å gjøre det samme i våre dager. Gud er det overnaturliges Gud. Hvem kan benekte det?


Charmian Buck

Created by krea.fo